Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

Kontakt

BG Netro Logo

Klimatyzacja

Klimatyzacja samochodowa służy do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz pojazdu. Choć pojawiła się w latach 30 ubiegłego stulecia, pierwszy klimatyzowany Cadilac wyjechał z fabryki w 1953 r.

Jak działa klimatyzacja?

Powietrze wtłaczane dmuchawą do wnętrza pojazdu przepływa przez wymiennik zimna, czyli parownik i schładzając się, wykrapla wilgoć, która w postaci wody wypływa rurką pod samochód. Schłodzone, a zarazem osuszone, przepływa następnie przez nagrzewnicę i może być w niej podgrzane (zimą) lub nie. Dzięki osuszającemu działaniu, klimatyzator jest także przydatny do oczyszczania zaparowanych szyb wewnątrz kabiny we współpracy z układem ogrzewania i wentylacji. Dlatego ważne jest utrzymanie jego sprawności w ciągu całego roku. Najefektywniej działa po zamknięciu okien, dlatego zawsze, po wstępnym „przewietrzeniu” kabiny, należy o tym pamiętać.

Jak dbać o sprawność klimatyzatora na co dzień?

Klimatyzator jest urządzeniem drogim i trudnym do naprawienia , dlatego trzeba dołożyć starań, aby nie uległ uszkodzeniu. Awarie zdarzają się najczęściej w wyniku kolizji pojazdu, powodujących zazwyczaj uszkodzenie skraplacza, kompresora lub przewodów. Inną przyczyną uszkodzeń są rozbiórki samochodów przy naprawach. Prowadzone w sposób nieodpowiedni, powodują zwykle utratę szczelności układu klimatyzującego, który w kontakcie z powietrzem atmosferycznym doznaje szybkiej korozji. Stwarza to pilą potrzebę uszczelniania systemu dla uniknięcia późniejszej wymiany całych podzespołów.

STAŁE ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWĄ EKSPLOATACJĄ UKŁADU KLIMATYZUJĄCEGO!

• Włączanie klimatyzacji przynajmniej raz na tydzień, w każdej porze roku!
• Kontrolowanie stanu paska klinowego oraz okazjonalne wsłuchiwanie się, czy kompresor nie wydaje innych niż zazwyczaj dźwięków – jego zatarcie może uniemożliwić kontynuowanie jazdy.
• Wymiana filtru przeciw pyłkowego w przypadku pogorszenia przepływu powietrza – nie rzadziej niż raz do roku.
• Przemywanie chłodnicy klimatyzatora i chłodnicy silnika przy okazji mycia auta.
• Okazjonalne kontrolowanie pracy wentylatorów chłodnic.

Jak często należy serwisować układ klimatyzacji?

Albo inaczej! Czy serwisować klimatyzację funkcjonującą prawidłowo? Opinie są podzielone – producenci samochodów uważają te zabiegi za zbędne… ale innego zdania są fachowcy branżowi, którzy zalecają serwisowanie przynajmniej raz na dwa lata. Pojęcie serwisowania układu jest jednak różnie rozumiane i często zawiera odmienne czynności. Do podstawowych, należy sprawdzenie poziomów ciśnienia, oraz temperatury wydmuchiwanego powietrza. Taki zakres kontroli może być wystarczający przy okresowym przeglądzie auta. Jeżeli jednak zmierzone parametry odbiegają od normy należy podjąć radykalne działania. W porę rozpoznany stan zagrożenia awarią może zaoszczędzić wielu kłopotów i znacznie więcej pieniędzy! Naprawa i obsługa klimatyzacji wymaga odpowiedniej aparatury i narzędzi- własnoręczne działania są częstą, tuż po wypadkach samochodowych, przyczyną uszkodzeń klimatyzatorów. Dwa razy w roku warto odwiedzać serwis klimatyzacji celem wyrywkowego przeglądu układu.
Należy pamiętać, że klimatyzator działa w samochodzie przez rok cały a nie tylko latem, gdy już nie daje rady funkcjonować prawidłowo! W serwisach są wtedy duże kolejki a pracownicy nie nadążają z ich obsługą!

Uwaga! Niesłuszna jest praktyka sprawdzania i naprawiania klimatyzacji tuż przed latem, ponieważ nieszczelny klimatyzator degraduje się zdecydowanie szybciej niż napełniony! Niedobór czynnika, który stanowi także środek transportu dla oleju powoduje, że pogarsza się smarowanie sprężarki, która w konsekwencji może ulec zatarciu . Dodatkowo stojąca ciągle w tym samym położeniu sprężarka, poprzez wstrząsy i wibracje auta, wybija w łożyskach mikro wgłębienia, zmniejszające tym samym ich trwałość. W trakcie zbyt późno dokonywanej naprawy, okazuje się, że trzeba jej poświęcić znacznie więcej czasu i środków! Poza tym… w okresie jesienno zimowym klimatyzator bywa bardzo przydatny do odparowywania szyb.

Co oznacza nieprzyjemny zapach rozchodzący się po włączeniu klimatyzacji?

Zjawisko występuje nagminnie ponieważ poprzez wloty dostają się do układu wentylacyjnego bakterie beztlenowców, grzyby, pyłki roślin i inne mikroorganizmy, które przyklejają się do zwilżanej skroplinami pary wodnej powierzchni parownika a następnie osadzają na filtrze kabinowym. Zaciemnione i wilgotne ożebrowanie stanowi idealne warunki dla rozwoju mikroorganizmów. Ich obecność powoduje powstanie specyficznych, czasem toksycznych wyziewów wdzierających się do kabiny przez nawiew.

Czy ostra woń wydobywająca się z wlotu powietrza może oznaczać niebezpieczeństwo?

U niektórych ludzi może wywołać nieprzyjemne reakcje alergiczne- Kichanie, łzawienie, kaszel lub torsje. Dlatego tak bardzo ważne jest okresowe oczyszczanie i odgrzybianie układu klimatyzacyjnego. Wracając do filtra kabinowego, jeśli nie zadbamy o regularną jego wymianę to po pewnym czasie zacznie on także wydzielać nieprzyjemny, stęchły zapach.

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu klimatyzacji?

Konieczne jest dokładne czyszczenie całego układu, ze szczególnym uwzględnieniem parownika. Ponieważ czynność ta nie jest łatwa, mogą ją skutecznie przeprowadzić tylko wyspecjalizowane zakłady. Po demontażu elementów, w tym filtra przeciw pyłkowego i dmuchawy powietrza, pracownicy serwisu dokonują dezynfekcji układu, poprzez jego ozonowanie. Po kilku godzinach ozonowania w układzie zamkniętym, przykry zapach znika. Dostępne na ryku środki chemiczne (aktywne piany, spraye, itp.) pozwalają wprawdzie pozbycia się problemu na pewien czas ale proces dezynfekcji wykonany samodzielnie nie daje tak dużej dokładności. Producenci klimatyzacji zalecają raz w roku odgrzybianie i wymianę filtra, a warunkach miejskich czasem nawet co sześć miesięcy. Warto, zatem pamiętać, że kiedy podczas jazdy mimo włączonej klimatyzacji czujemy się zmęczeni i rozdrażnieni, winę za nasze samopoczucie może ponosić jej zanieczyszczenie.

Jak zapobiegać parowaniu szyb w samochodzie?

Powodem parowania szyb są wytrącające się z powietrza kropelki wody, której poziom podnosimy wnosząc ją do kabiny na mokrej odzieży i butach. Pomocna w rozwiązaniu tego problemu okazuje się klimatyzacja, za pomocą której w szybki i łatwy sposób osuszamy powietrze wewnątrz pojazdu dzięki czemu szyby znów staną się suche przejrzyste.
Pozbycie się pary wodnej w kilku prostych krokach: Załączamy klimatyzację, kierując strumień powietrza na frontową szybę. Jeśli istnieje taka możliwość, załączamy opcję zamkniętej cyrkulacji powietrza i ustawiamy nagrzewnicę na maksymalne wartości.

Czy korzystanie z klimatyzacji zwiększa zużycie paliwa?

Używanie klimatyzacji ma wpływ na wzrost zużycia paliwa, ale tylko częściowy. Zjawisko uwarunkowane jest przez kilka czynników. Najbardziej jednak wzrasta kiedy to auto klima musi znacznie obniżyć temperaturę nagrzanego wnętrza samochodu, wymuszając na układzie klimatyzacji działanie z większą mocą. Obniżenie temperatury o kilkadziesiąt stopni w ciągu kilku minut jest zjawiskiem znacznie obciążającym silnik. Najprostszym sposobem rozwiązania tego problemu jest otwarcie szyb i przewietrzenie wnętrza pojazdu przed jazdą, a potem załączenie zamkniętego obiegu powietrza. Naprzeciw wychodzą także coraz to nowsze rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne stosowane w samochodach z młodszych roczników. Coraz częstsze są systemy klimatyzacji z automatyczną regulacją temperatury i samosterującymi klapami wentylacji. Wszystko po to aby zużycie paliwa utrzymać na jak najniższym poziomie.
Zaniedbany i niekonserwowany układ klimatyzacji, w którym występuję nawet niewielki ubytek czynnika chłodniczego znacząco wpływa na zużycie paliwa. Kompresor musi wówczas pracować częściej i dłużej niż w warunkach standardowych, aby utrzymać pożądany poziom chłodzenia.

Dlaczego wymieniając kompresor należy wymienić osuszacz?

Osuszacz odpowiedzialny jest za pochłanianie wilgoci, a także wyłapywanie drobnych zanieczyszczeń. Jest to element eksploatacyjny jednorazowego użytku i należy go wymienić obowiązkowo przy każdym rozszczelnieniu układu, w szczególności podczas montażu nowej sprężarki. Pozostawiony nawet na krótki czas w kontakcie z powietrzem – osuszacz traci swoje właściwości. Pozostawiając w układzie stary osuszacz, narażamy nowy kompresor na trwałe uszkodzenie w wyniku nasiąkniętego wilgocią oleju, który traci swoje właściwości i nie chroni już sprężarki w należyty sposób. Dodatkowo wysoki poziom wilgoci w układzie powoduje stopniowe powstawanie korozji i niszczenie innych elementów systemu klimatyzacji.